de Stichting

China Sports - Shen Xin Zhi Dao

Een Filosofische Stichting waar persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat!


In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben leden van het bestuur kennis gemaakt met Kung-Fu. De club waar zij trainden

werd opgeheven. Hans heeft na 2 jaar les te hebben gegeven aan ouderen in de de kunst van T'ai Chi te Ulvenhout,

samen met François, Michael en Richard besloten om in Bavel de draad weer op te pakken met Kung-Fu.

De groep groeide uit tot een volwassen club en trainde een paar jaar in het gemeenschapshuis "de Overakker".

De vriendenclub werd omgezet naar een vereniging. Echter na een jaar werd al snel duidelijk dat het gevaar was dat

de doelstelling van de club langzaam verloren kon gaan. Daarom werd er besloten om de vereniging om te zetten in

een Stichting. Augustus 1996 was het dan zover. Stichting China Sports "Shen Xin Zhi Dao" was geboren.

Leden van de vereniging worden "deelnemers" bij de stichting. Het aantal stijgt al snel naar 60 deelnemers en een

nieuwe locatie was gewenst. We zijn in de buurt gebleven door naar een gymzaal in de Stoutenburgstraat te verhuizen

Eind 2016 is besloten om de Stichting los te koppelen van het actieve gedeelte binnen de Krijgskunsten.

Bij de start in het jaar van de Haan zijn de lessen overgenomen door de Vriendenclub van de Stichting.

Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen blijft de Stichting op de achtergrond actief door het aan haar

vriendenclub beschikbaar stellen van trainingsmateriaal & oefenruimte.

Ondanks het feit dat de Stichting inhoudelijk afstand van de trainingen neemt en daardoor de verantwoordelijkheid

van de lessen volledig bij de vriendenclub legt, blijft de Stichting erop toezien dat de beoogde filosofie

gewaarborgd blijft!